Wykopanie grobu

Trumna nad wykopanym grobemPrzygotowanie miejsca do pochówku ma bardzo duże znaczenie, nasza firma zajmuje się tym profesjonalnie. Poza samym wykopaniem przygotujemy na miejscu elementy związane z oprawą ceremonii na cmentarzu. W niektórych przypadkach takie usługi świadczy cmentarz, jeśli jednak tak nie jest to zajmiemy się wszystkim i gotowa mogiła będzie czekać przed ceremonią.

 

Zakopanie grobu

Ten element pogrzebu często wiązał się dla bliskich z ogromnym bólem, w związku z czym odchodzi się od takiego działania, aby przy żałobnikach mogiła była zasypywana. Zwykle jest ona zasłaniana, a po rozejściu się osób uczestniczących w pogrzebie pracownicy dokonują zakopania grobu i stawiają krzyż z tabliczką nagrobną. Układają również kwiaty i pozostawiają miejsce pochówku.